Бачення Москвою ролі та місця ОБСЄ в урегулюванні кризи в Україні

РФ продовжує активно використовувати потенціал ОБСЄ для досягнення власних цілей в рамках конфлікту в Україні. Накопичений Організацією досвід щодо здійснення «звичного» для неї кризового менеджменту з деескалації конфліктів, орієнтованого на їх «замороження», відповідає стратегічним намірам Кремля. (PDF)

Видение Москвой роли и места ОБСЕ в урегулировании кризиса в Украине

РФ продолжает активно использовать потенциал ОБСЕ для достижения собственных целей в рамках конфликта в Украине. Накопленный Организацией опыт кризисного менеджмента по деэскалации конфликтов, ориентированный на их «замораживание», отвечает стратегическим намерениям Кремля. (PDF) Александр Титарчук  

Щодо проекту Стратегії національної безпеки України

Запропонований вітчизняними урядовими експертами новий проект Стратегії національної безпеки України відображає загальну тенденцію невизначеності у пошуку ефективних шляхів зміцнення безпеки держави на тлі нинішньої кризи та потребує ретельного доопрацювання. (PDF) Олександр Титарчук