Challenges Posed by Presence of the Russian Black Sea Fleet on the Territory of Ukraine: Historical and Political Background

This article published in the Black Sea Security analytical journal, No 2 (34) 2019, examines historical and political background of the division of the Soviet Black Sea Fleet, mapping the unsolved legal and practical issues. (PDF) Maksym Khylko, Oleksandr Tytarchuk

Виклики і проблеми присутності Чорноморського флоту Російської Федерації на території України: історичне та політичне підґрунтя

У статті, опублікованій в часописі «Чорноморська безпека», №2 (34) 2019, аналізуються історичні та політичні умови розподілу радянського Чорноморського флоту; відзначаються нерозв’язані правові та практичні питання, а також породжені ними ризики. (PDF) Максим Хилько, Олександр Титарчук