Riga Summit: Implications for the Eastern Partnership

thumbnail of 2015-05 Riga Summit Implications for Eastern Partnership EESRI PB-ENG

The Riga Eastern Partnership summit was held against the backdrop of traditionally high expectations, and consequently – certain disappointments. This piece analyses the relevancy of the eastern neighbors’ expectations; the validity of skeptical estimations of the summit results; and the implications of summit outcomes for the future of the Eastern Partnership that faces a number of challenges. (PDF) Olena Khylko

Ризький саміт: наслідки для Східного партнерства

thumbnail of 2015-05 Riga Summit Implications for Eastern Partnership PB-UKR

Ризький саміт Східного партнерства відбувся на тлі традиційно високих очікувань і, як наслідок, певних розчарувань. Чи були виправданими надії східних сусідів ЄС, і чи такими вже слабкими є насправді результати саміту; якими будуть їх наслідки для майбутнього Східного партнерства, що постало перед низкою викликів – аналізу цих питань присвячений даний матеріал. (PDF)

Выход России из ДОВСЕ: последствия для безопасности Восточной Европы

По просьбе East European Security Research Initiative, эксперты из Грузии, Латвии, Молдовы, Словакии и Украины прокомментировали выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а также последствия этого шага для безопасности региона. (PDF) Марек Ленч, Александру Постикэ, Корнелий Какачия, Самуель Года, Раймонд Рубловскис, Александр Титарчук

Вихід Росії з ДЗЗСЄ: наслідки для безпеки Східної Європи

На прохання East European Security Research Initiative, експерти з Грузії, Латвії, Молдови, Словаччини та України прокоментували вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі та наслідки цього кроку для безпеки регіону. (PDF) Марек Ленч, Александру Постіке, Корнелій Какачія, Самуель Года, Раймонд Рубловскіс, Олександр Титарчук

Russia’s withdrawal from the CFE Treaty: Consequences for the East European security

At the request of the East European Security Research Initiative, a selection of experts from Georgia, Latvia, Moldova, Slovakia and Ukraine commented on Russia’s withdrawal from the CFE Treaty and its consequences for the East European security. (PDF) Marek Lenč, Alexandru Postica, Kornely Kakachia, Samuel Goda, Raimonds Rublovskis, Oleksandr Tytarchuk

Чи може створення армії ЄС зміцнити безпеку Східної Європи?

На прохання East European Security Research Initiative, експерти з Грузії, Латвії, Молдови, Словаччини та України прокоментували пропозицію президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера щодо створення армії ЄС, з точки зору національних інтересів та безпеки країн Східної Європи. (PDF) Раймонд Рубловскіс, Олександр Титарчук, Корнелій Какачія, Александру Постіке, Самуель Года, Максим Хилько, Марек Ленч