Human Security – Important Element for Democracy Building in Armenia

This paper looks at security sector reforms in Armenia and how human security in Armenia is approached. It starts with overall assessment of security in the country and then proceeds to the reforms in the police sector, fight of organized crimes, data protection and etc. It assesses the adopted respective legislation and highlights the missed out elements and violations that lead to a threat to the human security in Armenia. (PDF) Hasmik Grigoryan, Stepan Grigoryan

Безпека людини – важливий елемент розбудови демократії у Вірменії

Аналізуються питання реформування безпекового сектору та забезпечення безпеки людини у Вірменії. Спочатку дається загальна оцінка безпековій ситуації в країні, потім – розглядаються питання реформування поліції, боротьби з організованою злочинністю, захисту даних тощо. Розглянуті відповідні зміни законодавства, визначено упущення й порушення, що призводять до загроз безпеці людини у Вірменії. (PDF) Асмік Григорян, Степан Григорян

Human Security: World’s Practices and Ukraine’s Perspective

The issues of human security in the context of reforming the Ukrainian security sector are analysed, as well as the role of international cooperation in these processes. The best foreign practices are considered with view to implementation of the relevant experience in Ukraine. (PDF) Maksym Khylko, Oleksandr Tytarchuk

Безпека людини: світові практики та досвід України

Проаналізовано питання безпеки людини в контексті реформування українського безпекового сектору, роль міжнародної співпраці в цих процесах. Розглянуто кращі зарубіжні практики та запровадження світового досвіду в Україні. (PDF) Максим Хилько, Олександр Титарчук

Brief Guide on NATO’s support to Ukraine. Facts & Infographic

Facts and infographic on NATO’s support to Ukraine, including those under the decisions of the Wales and Warsaw summits, the Comprehensive Assistance Package for Ukraine, NATO’s Programmes and Trust Funds. Prepared by the East European Security Research Initiative Foundation with support of the NATO Information and Documentation Centre in Ukraine. Kyiv, 2017. (PDF)    

Допомога НАТО Україні: факти та інфографіка

Факти та інфографіка щодо допомоги, яку НАТО надає Україні, у т.ч. за рішеннями Уельського та Варшавського самітів, в рамках Комплексного пакету допомоги Україні, діяльності цільових фондів і програм НАТО. Видання підготовлено Фондом «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки» за сприяння та фінансової підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Київ, 2017. (PDF)