Бачення Москвою ролі та місця ОБСЄ в урегулюванні кризи в Україні

РФ продовжує активно використовувати потенціал ОБСЄ для досягнення власних цілей в рамках конфлікту в Україні. Накопичений Організацією досвід щодо здійснення «звичного» для неї кризового менеджменту з деескалації конфліктів, орієнтованого на їх «замороження», відповідає стратегічним намірам Кремля. (PDF)

Видение Москвой роли и места ОБСЕ в урегулировании кризиса в Украине

РФ продолжает активно использовать потенциал ОБСЕ для достижения собственных целей в рамках конфликта в Украине. Накопленный Организацией опыт кризисного менеджмента по деэскалации конфликтов, ориентированный на их «замораживание», отвечает стратегическим намерениям Кремля. (PDF) Александр Титарчук