Minsk II Agreement: a Tactical Compromise with the Strategic Options Being Open

Although the new Minsk agreement of 12 February is more favorable for Russia than the previous one, it indicates the need for the compromise of all the negotiation parties. Neither Ukraine nor Russia was totally satisfied with the document, but both of them had strong reasons to agree on it. Germany and France had their own considerations to actively promote the agreement, even without being confident in its full implementation. (PDF) Maksym Khylko  

Мінська угода – 2: тактичний компроміс за умов стратегічної невизначеності

Нова мінська угода від 12 лютого 2015 р. більш вигідна для Росії, аніж попередня, втім її підписання вказує на потребу в компромісі всіх учасників переговорів. Ні Україна, ні Росія не були цілком задоволені документом, але мали вагомі причини погодитися на нього. Німеччина та Франція мали власні мотиви активно сприяти укладанню угоди, попри відсутність впевненості в її імплементації. (PDF)