Human Security and Security Sector Reform in Eastern Europe

“Human Security and Security Sector Reform in Eastern Europe” International round table was held on June 8, 2017, in Kyiv, Ukraine.   The round table was co-organized by the East European Security Research Initiative Foundation in partnership with the Regional Office of Friedrich Ebert Foundation to Ukraine and Belarus.

Безпека людини в контексті реформування безпекового сектору країн Східної Європи

«Питання безпеки людини в контексті реформування безпекового сектору країн Східної Європи» Міжнародний круглий стіл, м. Київ, 8 червня 2017 р.   Міжнародний круглий стіл «Питання безпеки людини в контексті реформування безпекового сектору країн Східної Європи» було проведено 8 червня 2017 р. у м. Києві Благодійним Фондом «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки» у партнерстві із Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Human Security Concept and Civilian Security Sector Reform in Ukraine

Food for thought paper delivered by Oleksandr Tytarchuk on behalf of the East European Security Research Initiative Foundation at the OSCE Human Dimension Implementation Meeting, held in Warsaw, Poland, on September 23, 2016. (PDF) Oleksandr Tytarchuk

Глобальна стратегія зовнішньої та безпекової політики ЄС: вплив на ситуацію в Східній Європі

thumbnail of 2016-07 EU Global Strategy Implications for Eastern Europe 2016 C-UKR

За пропозицією EESRI Foundation, експерти прокоментували можливий вплив “Глобальної стратегії зовнішньої політики і політики безпеки ЄС” на зміцнення миру, стабільності та безпеки в Східній Європі. (PDF) Григорій Месежніков, Віра Аксьонова, Даніель Шеліговський,  Гражвідас Ясутіс, Душан Фішер, Армен Григорян, Олександр Титарчук, Сюзана Новакова, Русіф Хусейнов, Максим Хилько

Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и безопасности: влияние на ситуацию в Восточной Европе

thumbnail of 2016-07 EU Global Strategy Implications for Eastern Europe 2016 C-RUS

По предложению EESRI Foundation, эксперты прокомментировали возможное влияние “Глобальной стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС” на укрепление мира, стабильности и безопасности в Восточной Европе. (PDF) Григорий Месежников, Вера Аксенова, Даниэль Шелиговский,  Гражвидас Ясутис, Душан Фишер, Армен Григорян, Александр Титарчук, Сюзана Новакова, Русиф Хусейнов, Максим Хилько

EU‘s Global Strategy for Foreign and Security Policy: Implications for Eastern European Security

thumbnail of 2016-07 EU Global Strategy Implications for Eastern Europe 2016 C-ENG

Upon proposal of the EESRI Foundation, a selection of experts commented on the probable implications of the adopted “Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy” for establishing a more peaceful, stable and secure environment in the Eastern European region. (PDF) Grigorij Mesežnikov, Vera Axyonova, Daniel Szeligowski, Gražvydas Jasutis, Dušan Fisher, Armen Grigoryan, Oleksandr Tytarchuk, Zuzana Novakova, Rusif Huseynov, Maksym Khylko