Людський вимір і реформа сектору безпеки в Словаччині: місію (не)виконано?

У наш час безпека має чітко виражений соціальний вимір, що вимагає залучення всіх її елементів у спосіб, не бачений за часів «холодної війни». Задоволення нових безпекових вимог потребує фундаментального реформування національного сектору безпеки, моделей його фінансування і системи управління. (PDF) Самуель Года

Оцінка важливих елементів демократичного контролю над збройними силами в Литві

Литва створила передову функціонуючу правову базу для громадського контролю над збройними силами, в чому знаходила підтримку всередині країни та із-зовні. У той же час, висловлюються певні побоювання щодо якості парламентського контролю, якому бракує допомоги громадського експертного середовища з військових питань. (PDF) Гражвідас Ясутіс

Політична безпека як одна із основних передумов для забезпечення безпеки людини в Молдові

Для забезпечення безпеки людини в Молдові мають бути імплементовані структурні реформи, що розпочалися із підписанням Угоди про Асоціацію між Європейським союзом та Молдовою, у т.ч. необхідно завершити реформування демократичних інституцій та гармонізувати законодавство і практики із європейськими стандартами. Ці зміни дозволили б підвищити стандарти життя і покращити економічні показники, що в свою чергу призвело б до виникнення необхідних умов для забезпечення безпеки людини. (PDF) Іон Маноле

Загрози безпеці України та інших країн регіону Східного партнерства й можливі відповіді на них

Представлено узагальнені результати міжнародного експертного опитування «Загрози безпеці України та інших країн регіону Східного партнерства й можливі відповіді на них». 62 експерти оцінили найбільш актуальні загрози в регіоні, можливі опції посилення безпеки, висловили свої очікування від ЄС, НАТО й ОБСЄ, а також прогнози щодо перспектив розвитку ситуації на Донбасі та в Криму. (PDF)

Безпека людини і реформування безпекового сектору Грузії: критичний погляд

Уряди Грузії успішно інкорпорували питання безпеки людини до стратегій конфліктного врегулювання, але їх практична реалізація залишається обмеженою. Внаслідок нещодавніх реформ, було підвищено рівень демократичного нагляду за збройними силами, силами безпеки та правоохоронними органами. В цілому, однак, «гуманізація» грузинського безпекового сектору все ще триває, а економічна, політична й навіть фізична безпека громадян Грузії залишається під загрозою. (PDF) Бідзіна Лебанідзе

Безпека людини – важливий елемент розбудови демократії у Вірменії

Аналізуються питання реформування безпекового сектору та забезпечення безпеки людини у Вірменії. Спочатку дається загальна оцінка безпековій ситуації в країні, потім – розглядаються питання реформування поліції, боротьби з організованою злочинністю, захисту даних тощо. Розглянуті відповідні зміни законодавства, визначено упущення й порушення, що призводять до загроз безпеці людини у Вірменії. (PDF) Асмік Григорян, Степан Григорян

  • All rights are reserved. The content of the website is a subject to copyright and other intellectual property rights under the law, and may be cited only with the appropriate credit provided to the respective author(s) and EESRI with a hyper-link to the EESRI.org. No portion of this site may be copied, reproduced, sold or otherwise used for any commercial purpose without clearly expressed written permission of the EESRI.
  • Partners