Draft National Security Strategy of Ukraine: an initial overview

The new draft National Security Strategy of Ukraine reflects the general trend of uncertainty in the search for effective ways to strengthen national security on the backdrop of current crisis and needs further elaboration. (PDF) Oleksandr Tytarchuk    

Щодо проекту Стратегії національної безпеки України

Запропонований вітчизняними урядовими експертами новий проект Стратегії національної безпеки України відображає загальну тенденцію невизначеності у пошуку ефективних шляхів зміцнення безпеки держави на тлі нинішньої кризи та потребує ретельного доопрацювання. (PDF) Олександр Титарчук