Minsk II Agreement: a Tactical Compromise with the Strategic Options Being Open

Although the new Minsk agreement of 12 February is more favorable for Russia than the previous one, it indicates the need for the compromise of all the negotiation parties. Neither Ukraine nor Russia was totally satisfied with the document, but both of them had strong reasons to agree on it. Germany and France had their own considerations to actively promote the agreement, even without being confident in its full implementation. (PDF) Maksym Khylko  

Мінська угода – 2: тактичний компроміс за умов стратегічної невизначеності

Нова мінська угода від 12 лютого 2015 р. більш вигідна для Росії, аніж попередня, втім її підписання вказує на потребу в компромісі всіх учасників переговорів. Ні Україна, ні Росія не були цілком задоволені документом, але мали вагомі причини погодитися на нього. Німеччина та Франція мали власні мотиви активно сприяти укладанню угоди, попри відсутність впевненості в її імплементації. (PDF)

Бачення Москвою ролі та місця ОБСЄ в урегулюванні кризи в Україні

РФ продовжує активно використовувати потенціал ОБСЄ для досягнення власних цілей в рамках конфлікту в Україні. Накопичений Організацією досвід щодо здійснення «звичного» для неї кризового менеджменту з деескалації конфліктів, орієнтованого на їх «замороження», відповідає стратегічним намірам Кремля. (PDF)

Видение Москвой роли и места ОБСЕ в урегулировании кризиса в Украине

РФ продолжает активно использовать потенциал ОБСЕ для достижения собственных целей в рамках конфликта в Украине. Накопленный Организацией опыт кризисного менеджмента по деэскалации конфликтов, ориентированный на их «замораживание», отвечает стратегическим намерениям Кремля. (PDF) Александр Титарчук  

Щодо проекту Стратегії національної безпеки України

Запропонований вітчизняними урядовими експертами новий проект Стратегії національної безпеки України відображає загальну тенденцію невизначеності у пошуку ефективних шляхів зміцнення безпеки держави на тлі нинішньої кризи та потребує ретельного доопрацювання. (PDF) Олександр Титарчук  

  • All rights are reserved. The content of the website is a subject to copyright and other intellectual property rights under the law, and may be cited only with the appropriate credit provided to the respective author(s) and EESRI with a hyper-link to the EESRI.org. No portion of this site may be copied, reproduced, sold or otherwise used for any commercial purpose without clearly expressed written permission of the EESRI.
  • Partners